Gemeenschapskrant

Veel kunnen realiseren dankzij medewerkers

10/11/23

Het gerucht deed al enige tijd de ronde en is intussen ook bevestigd: schepenen Myriam Claessens en Marc Vettori, vaste waarden in Drogenbos en de plaatselijke politiek, nemen volgend jaar niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.

© Tine De Wilde

Het ontslag van Myriam Claessens werd al behandeld op de gemeenteraad van 17 augustus. Marc Vettori blijft voorlopig nog actief en vervolledigt normaal gezien zijn legislatuur als schepen. Hij is wel geen kandidaat meer bij de volgende verkiezingen van 2024. Het vertrek van beide tenoren zal niet ongemerkt voorbijgaan in Drogenbos, en nu al zijn velen ervan overtuigd dat hun afwezigheid tijdens de volgende legislatuur sterk gevoeld zal worden.

Hartverwarmend applaus

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 17 augustus ging de voltallige gemeenteraad akkoord met het ontslag van schepen Myriam Claessens. Ze kreeg oprechte hulde van de voorzitter van de gemeenteraad Philippe Queroles en burgemeester Alexis Calmeyn, en op alle banken weerklonk een daverend – en weldoend – applaus. Intussen raakte bekend dat Myriam Claessens begin 2024 als schepen vervangen zal worden door Sabrina Pauwels, eveneens lid van Drogenbos Plus-LB en al een tijdje lid van de gemeenteraad.

Myriam Claessens: ‘Het idee om te stoppen speelde al een tijdje in mijn hoofd, maar burgemeester Alexis Calmeyn kon me in 2018 toch overtuigen om nog deel te nemen aan de verkiezingen. Omwille van gezondheidsproblemen was ik al een tijdje op zoek naar een betere woonplek, en die heb ik intussen in Halle gevonden. Daarom stop ik op 31 december 2023 met mijn mandaat. Ik woon al heel mijn leven in Drogenbos en de verhuis zal ongetwijfeld wennen worden. Maar ik zal zeker regelmatig terug naar Drogenbos komen. Niet om aan politiek te doen, wel om me in te zetten voor het verenigingsleven (Myriam zingt en is bijvoorbeeld ook voorzitster van het koor Serenata, red.).’ Ook Marc Vettori gaat onze gemeente verlaten: hij verhuist richting Herne. Hij blijft wel nog schepen maar zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Gezond verstand

Hoe hebben ze eigenlijk allebei hun schepenmandaat ervaren? In een faciliteitengemeente bovendien? Op dat vlak – faciliteiten en eventuele communautaire problemen – zitten ze duidelijk op één lijn: ‘Wij hebben op dat vlak geen problemen gehad met onze inwoners. Niet iedereen kan dezelfde mening hebben, maar waar een wil is, is een weg. Wat voor ons veel belangrijker was, waren onze inwoners. Ook vandaag hebben de faciliteiten nog steeds geen invloed op het beleid. In Drogenbos overheerst het gezond verstand’, luidt het unisono.

In al die jaren dat ze deel uitmaakten van het college van burgemeester en schepenen hadden ze een belangrijke inbreng in verschillende dossiers – iets wat veel Drogenbossenaren kunnen bevestigen. Myriam: ‘Wij hebben ook moeilijke jaren meegemaakt, maar dankzij een goede verstandhouding binnen het bestuur kwamen we altijd tot oplossingen. Wat mijn bevoegdheden betreft denk ik bijvoorbeeld aan de jaarmarkt, de rommelmarkt en de lenteavondmarkt, de Dag van de Jeugd, de Babyboom, het feest van de derde leeftijd, het speelplein De Krabbers, de vele huwelijken en andere jubilea … Als schepen van Sociale Zaken en in samenwerking met de Passage mag zeker ook het buurtrestaurant worden vermeld. Maar er is nog zoveel meer! Sinds kort beschikt de gemeente ook over een busje voor inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Zij kunnen er gebruik van maken om bijvoorbeeld boodschappen te doen of om te genieten van andere uitstapjes.’

Sociale media

Voor Marc Vettori – schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – was onder meer het dossier van de overstromingen erg belangrijk. ‘In eerste instantie dan ook nog de heraanleg van de Steenweg op Drogenbos. Door bijkomende werken, zoals de aanleg van een ondergronds stormbekken onder de parking van de sporthal en de aanleg van een ondergronds stormbekken aan de Grote Baan-Marie Collartstraat blijven wij in Drogenbos gespaard van overstromingen. Verder denk ik ook aan de aanleg van een nieuwe brug over de Zenne in de Drie Fonteinenstraat. En dan is er ook nog de vernieuwing van de Kuikenstraat en het nieuwe centrum, in ’t kort gezegd het PPS-project. En voeg er dan ook nog de ‘verledding’ van de openbare verlichting bij!’

Hoe hebben de bijna ex-schepenen de gemeente zien evolueren? Marc: ‘Vandaag hebben we veel nieuwe inwoners die minder betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de gemeente. Er zijn ook inwoners die via socialemediakanalen hun ongenoegen spuien, terwijl ze zelf bepaalde wetgeving niet respecteren. Ik zou iedereen uitnodigen om eerst de werking van een gemeente te kennen.’ Myriam kan zich daarin vinden: ‘Wat me niet bevalt, is dat sommigen sociale media gebruiken om leugenachtige en verwarrende informatie te verspreiden, of om alles in vraag stellen. Kritiek geven is gemakkelijk, maar zelf de handen uit de mouwen steken en zelf iets doen is moeilijker.’

Welke de toekomstige uitdagingen van Drogenbos zijn? ‘Dat zijn er wel enkele’, zegt Marc. ‘Zo heeft de sporthal een grondige aanpak nodig. Ook de toenemende mobiliteitsdruk vanuit Brussel, waar de auto niet meer welkom is, zorgt voor een probleem.’ Drogenbos heeft wel het geluk veel bedrijven op zijn grondgebied te mogen verwelkomen? ‘Dat is zeker zo! Sommige bedrijven willen uitbreiden en andere willen zich hier komen vestigen, gezien de gunstige ligging van onze gemeente.’

Dikke merci

We sluiten af met een vraagje aan Myriam. Na het overlijden van vader Calmeyn als burgemeester was zij tijdelijk plaatsvervangend burgemeester. Hoe heeft ze die periode ervaren? ‘Het was zeker geen gemakkelijke job om het onverwacht van Jean Calmeyn over te nemen en iemand als hem op te volgen. Zeker niet als ik me de rij wachtende inwoners op het bankje aan zijn bureau herinner … Ik heb iedereen altijd ontvangen en heb me altijd volledig ingezet om de belangen van de gemeente en onze inwoners te verdedigen. Kwamen er oproepen van de politie en andere hulpdiensten met betrekking tot overstromingen en/of branden, dan ging ik langs om de inwoners bij te staan of om samen oplossingen te vinden. Dankzij een goede verstandhouding met de collegeleden en zeker niet te vergeten alle personeelsleden heb ik tijdens die drie jaar burgemeesterschap veel kennis opgedaan en veel geleerd. Ik wil dan ook voor mijn 28 jaar carrière als schepen, aan het personeel van de gemeente Drogenbos en andere gemeentelijke diensten een dikke merci zeggen en ik ben er zeker van dat we elkaar nog gaan terugzien!’

Tekst: Hugo Devillé
Foto: © Tine De Wilde
Uit: kaaskrabber november 2023

Meer nieuws

 • Gemeenschapskrant

  Traiteur Bernard Vandenbauw maakt zijn grote droom waar

  16/11/23

  Bernard Vandenbauw is afkomstig van Ukkel, maar woont al dertig jaar in Drogenbos, waar hij ook een bloeiende traiteurszaak uit de grond stampte. Zijn echtgenote Joëlle is geboren en getogen in Drogenbos en samen hebben ze drie volwassen dochters. In oktober 2021 openden ze B&B Beukenhouse, de allereerste bed and breakfast in de gemeente. Velen verklaarden hen gek, maar inmiddels draait hun gastenverblijf op volle toeren.

 • Gemeenschapskrant

  Creatieve workshops in het Nederlands

  16/11/23

  Zeker tot eind januari kunnen anderstalige inwoners van Drogenbos en omstreken in het FeliX Art & Eco Museum enkele donderdagavonden per maand deelnemen aan creatieve workshops in het Nederlands.

 • Gemeenschapskrant

  Wat heeft zestig jaar faciliteiten ons gebracht?

  07/09/23

  Zestig jaar geleden werd in ons land de taalgrens vastgelegd en werden er in zes gemeenten van de Rand faciliteiten voor Franstaligen ingevoerd. Dat leidde tot felle protesten en straatacties. Ook vandaag werkt deze beslissing nog door in discussies over het taalgebruik in deze gemeenten. Waarover gaan die faciliteiten nu precies en hoe gaan we er vandaag mee om?