Gemeenschapskrant

Nieuwe toekomst voor de voormalige Catala-site

08/05/24

Op de site van het in 2015 ter ziele gegane Catala in Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw rijst normaal gezien dit jaar een nieuwe bedrijvenzone uit de grond. Wandelpaden en rustplekken maken dat ook wandelaars er welkom zijn. De invulling van de directeurswoning en de watertoren is nog onduidelijk.

Tine De Wilde

De voormalige bedrijfssite van Catala langs de Grote Baan op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw oogt kaal. De afgeleefde fabrieksgebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt. Wat rest zijn een directeurswoning en een watertoren met een aanpalende fabriekshal in de zuidoostelijke hoek. Het enige leven op het verlaten terrein is momenteel afkomstig van de vissen in de kronkelende Zenne. Dat was vroeger anders. Tot in 2015 produceerden arbeiders er iedere werkdag papier en karton, tot in december enkele dagen voor Kerstmis officieel het doek viel over Catala en ruim tachtig werknemers hun baan verloren.

Nieuwe bedrijvencampus

De site raakte doorheen de jaren in verval, maar intussen ziet de toekomst er weer rooskleurig uit. Projectontwikkelaars Futurn en Odebrecht zijn volop bezig de site nieuw leven in te blazen. Samen kochten ze in 2019 een aanzienlijk deel van het 17 hectare grote terrein op, met als doel de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvencampus. Intussen hebben ze al de eerste vergunningen op zak. ‘De afbraak is zo goed als afgerond en de gronden zijn gesaneerd. De vergunning voor de wegenis is in ons bezit, waardoor we het komende kwartaal zouden kunnen beginnen met het aanleggen van de wegen, de rioleringen en de nutsleidingen’, vertelt Frederik Baert van Futurn. ‘Verder zijn we in blijde verwachting van de vergunning voor een eerste bouwfase. Die omvat twee bedrijfsverzamelgebouwen van elk ongeveer 20 units van 150 tot 400 vierkante meter. Ideaal als uitvalsbasis en opslagplaats voor kleine zelfstandigen zoals loodgieters, schrijnwerkers, schilders … Ook iemand met bijvoorbeeld een collectie oldtimers kan er terecht. Of ambachtslui, die zien we ook graag komen. We zijn ervan overtuigd dat er veel vraag is naar zulke kleinere ruimten, al brengen we ze pas op de markt na het verkrijgen van de vergunning. Met de bouw willen we samen met de aanleg van het wegennet starten. Dat geldt ook voor twee aangrenzende grotere gebouwen van elk 2.000 vierkante meter. Voor één van die gebouwen is er al een getekend contract met een vrij groot bedrijf. Intussen hebben we een aanvraag voor een parkeergebouw ingediend bij de provincie. Daarnaast zijn Fluxys en Façozinc, net als wij eigenaar van een deel van het terrein, ook bezig met het aanvragen van vergunningen.’

Mooiste gebouwen bewaard

Er komt duidelijk schot in de zaak. ‘Wij zijn gelukkig dat na jaren van langzame verloedering en achteruitgang gestart kan worden met de reconversie van de Catala-site. Een plek als deze verdient een duurzaam en innovatief bedrijvenpark’, vindt Baert. ‘Het terrein is altijd een industriezone geweest, en met ons project geven we er nieuw leven aan. Bij bedrijven leeft de vraag om zich te kunnen vestigen in hedendaagse en energiezuinige gebouwen in een economisch sterke regio als deze. Verder spelen we de nabijheid van de Brusselse ring en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit als grote troef. Ik moet je niet uitleggen dat dit project ook de werkgelegenheid ten goede komt.’ Dat de mooiste gebouwen op de site bewaard zijn gebleven, is geen toeval. ‘Het gaat niet om beschermde gebouwen. Dus het makkelijkste dat we als projectontwikkelaar hadden kunnen doen, is ze platgooien. Dat wilden we absoluut niet doen. Die gebouwen geven de site net extra karakter’, geeft Baert aan. ‘Wat we ermee gaan doen, staat nog niet vast. De directeurswoning is een prachtig pand, maar het verkeert in slechte staat. We hebben onze ingenieurs gevraagd om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De watertoren is ook aan restauratie toe. De bedoeling is om er een zachtere functie aan te geven. Daarover lopen gesprekken met verschillende partners, maar er is nog niets concreet. Hetzelfde geldt voor de aangrenzende hal, waarvan enkel de vier muren en een licht dakgebinte van zijn overgebleven. Een brouwerij met bezoekerscentrum bijvoorbeeld zou een toegevoegde waarde kunnen betekenen, al is het ook hier nog afwachten wat het zal worden. We hebben wel al rond de tafel gezeten met enkele brouwers.’

Vrij te bezoeken

De toekomstige bedrijvensite zal zeker geen afgesloten geheel vormen. ‘We zorgen voor rustpunten met banken waar niet alleen werknemers maar ook inwoners van Drogenbos en wandelaars even kunnen verpozen of van hun picknick kunnen genieten’, zegt Baert. ‘Via een brugje zal je vanaf de Grote Baan de site kunnen betreden. Langs de bedrijfsgebouwen en de Zenne komt er een pad dat verderop het bos in loopt. Vroeger liep er een voetweg dwars door de bestaande bedrijfsgebouwen. Met voetwegen werd destijds nogal nonchalant omgesprongen. Nu is dat gelukkig anders. We hebben de voetweg laten verleggen. Het maakt dat de mensen de site en de natuur zullen kunnen verkennen en ontdekken. En zo is er meteen sociale controle.’ De Catala-site zal meer dan alleen de werkgelegenheid ten goede komen. Aan de rand zouden er ook woningen opgetrokken worden. ‘Tussen de Grote Baan en de Zenne is er een deel van het terrein ingekleurd als woongebied’, zegt Baert. ‘Onze architecten zijn daarmee bezig, en midden dit jaar nog willen we onze aanvraag indienen. We mikken op een tweetal kleinschalige appartementsgebouwen, al is dat voorbarig.’

Project op mensenmaat

Het gemeentebestuur is tevreden dat de Catala-site een tweede leven tegemoet gaat. In 2018 hielden de lokale besturen van zowel Drogenbos als Sint-PietersLeeuw het plan voor een groot distributiecentrum nog tegen. Burgemeester Calmeyn riep geïnteresseerde kopers op om te investeren in een kwalitatief project op mensenmaat. In het huidige project kan hij zich vinden. ‘We hebben als gemeente een positief advies verleend over de wegeniswerken en de vergunningsaanvragen van de eerste gebouwen. We zijn tevreden dat de site een nieuwe invulling krijgt. Dat was hoognodig. De leegstaande gebouwen trokken immers krakers aan. Nu hebben we er een proper bedrijventerrein dat voor extra jobs zal zorgen’, stelt Calmeyn. ‘Voor ons als gemeente was het mobiliteitsvraagstuk belangrijk. De bedrijvigheid zal voor extra verkeer zorgen, maar dat zal binnen de perken blijven. De Broekweg vormt de toegangsweg naar de bedrijvenzone, net zoals dat vroeger bij Catala het geval was. Om te voorkomen dat het verkeer dat vanuit het centrum van Drogenbos richting de Verlengde Stallestraat moet wordt opgehouden, leggen we een extra rijstrook aan.’

Tekst: Jelle Schepers
Foto: Tine De Wilde
Uit: Kaaskrabber mei 2024

Meer nieuws

 • Toekomstforum pleit voor Vlaamse Randregio: Burgemeesters vragen meer middelen

  08/05/24

  In hun memorandum voor de komende parlementsverkiezingen vragen de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, verenigd in het Toekomstforum, dat bij de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds dit gebied voortaan erkend zou worden als Vlaamse Randregio.

 • Dansgroep DoSiDo blaast 40 kaarsjes uit

  08/05/24

  Dansgroep DoSiDo is in Drogenbos en de omliggende gemeenten een naam als een (welluidende) klok. De groep werd 40 jaar geleden opgericht en dat vierde ze op zaterdag 4 mei in gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek.

 • Oekraïens futurisme in FeliX Art & Eco Museum: De droom van een nieuwe samenleving

  08/05/24

  ‘Futuromarennia. Een radicale droom voor een andere wereld.’ Zo heet de expo die in het FeliX Art & Eco Museum loopt. Of de vleugelpiano die uit het plafond neerdaalt, net als de Oekraïense futuristische werken, wil aantonen dat veranderen een kwestie van doorzetten en doorbreken is? Het woord is aan Sergio Servellón, directeur van het museum.