Plan Samenleven

De Vlaamse overheid ondersteunt met het Plan Samenleven de lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand tekenden in op acties vanuit het Plan Samenleven. In Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem werkt vzw 'de Rand' via zijn gemeenschapscentra acties uit in het kader van Plan Samenleven. De centra krijgen hiervoor vanuit de Vlaamse overheid financiële ondersteuning.

Op welke acties zetten we in?

Brug leggen naar onderwijs

Vanuit de actie ‘brug leggen naar onderwijs’ proberen we een brug te slaan tussen maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kinderen, het onderwijs en de gemeenschap (verenigingen, gemeente, …).

Via een brugfiguur informeren we bijvoorbeeld gezinnen over het vrijetijdsaanbod in de gemeente. We zetten ook in op een buddywerking, waarbij vrijwilligers een vertrouwensband opbouwen met kinderen, ondersteuning bieden bij huiswerk, Nederlands oefenen …

Oefenkansen Nederlands

Het Nederlands is in de Vlaamse Rand de taal die mensen met elkaar verbindt. We willen met deze actie nog meer inzetten op oefenkansen Nederlands.

We nodigen anderstaligen uit om naast de NT2-lessen ook op informele momenten en in een veilige omgeving de Nederlandse taal te oefenen. Van het bijwonen van een voorstelling tot een praatje maken tijdens Café Combinne.

Kinderen en jongeren in contact brengen met sport

Samen sporten is een ideale manier om vrienden te maken en is gezond en fijn op zich. Met deze actie willen we kwetsbare kinderen en jongeren in contact brengen met sport.

Dit doen we door drempels te verlagen en te zorgen dat ieder kind kan deelnemen aan het bestaande aanbod in de gemeente. Aanvullend organiseren we laagdrempelige sportactiviteiten. Zo trekken we doorheen het jaar met onze sportbak naar pleintjes en parken in de buurt om kinderen en jongeren ter plekke aan het sporten te zetten. Een ideaal moment om daarbij ook Nederlands te oefenen.

Kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur

Cultuur is voor iedereen. Iedereen kan plezier beleven aan culturele activiteiten. Cultuur is ook een belangrijk middel om de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen te bevorderen, alsook een interessant middel om Nederlands te oefenen.

We proberen drempels te verlagen en kinderen en jongeren toe te leiden naar culturele activiteiten. Van het bijwonen van schoolvoorstellingen tot deelnemen aan creatieve workshops.