submenu

Over ons - Jeugdbeleid

Het gemeentebestuur van Drogenbos voert geen eigen  jeugdbeleid volgens de regels van de Vlaamse overheid.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners en de lokale verenigingen geeft de Vlaamse overheid de opdracht aan vzw ‘de Rand’ om voor Drogenbos een jeugdbeleidsplan op te maken en uit te voeren. De Vlaams overheid voorziet in de nodige middelen hiervoor.

Het beleid van vzw ‘de Rand’ speelt natuurlijk in op de Vlaamse beleidsdoelstellingen maar sluit ook aan bij haar algemene opdracht van gemeenschapsvorming.

Lokaal jeugdbeleid in DROGENBOS


Het jeugdbeleid van vzw ‘de Rand’ komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de jeugdraad Drogenbos, waar alle Nederlandstalige jeugdverenigingen deel van uit maken.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk in brede zin via subsidies en zet in op een jeugdwerkaanbod in schoolvakanties, diverse vormen van jeugdcultuur, ontmoetingsplaatsen en ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, tieners en jongeren …

Eigen activiteiten van ‘de Rand’ worden opgenomen in de kalender van het gemeenschapscentrum.

Het jeugdbeleidsplan 2020-2025 biedt je inzicht in wat ‘de Rand’ wil doen.